کاشف

یادداشت

آتش پرست

پنجشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۰۱:۰۵ ب.ظ

عمری خطاب کردند ناخورده مست مارا

آویختند چون تاک از داربست ما را


آیینه وار بودیم همراز سینه صافان

آن آهنین دل آمد درهم شکست مارا


دلبسته ی نگاه آن آتشین نگاهیم

بگذار تا بنامند آتش پرست مارا


دزدانه تا کی و چند این پرده را بر انداز

بگذار تا ببینند ساغر به دست مارا


بی حد زدند مارا از حد گذشته بودیم

شادیم از آنکه دیدند هشیارو مست ....ما را !


شعر از سعید بیابانکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۰/۰۳/۱۹
سبحان صداقتی
next